WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ IV ETAPU PROJEKTU PN.:

„Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu”.

O Gminie

Sępopol (tuż po wojnie Szępopel, niem. Schippenbeil) – miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Sępopol.

Miasto leży na Nizinie Sępopolskiej, nad Łyną, przy ujściu rzeki Guber. Ośrodek rzemieślniczo-usługowy. Założenie miejscowości datuje się na rok 1351. Według danych z 30 czerwca 2012 r. miasto miało 2088 mieszkańców. Powierzchnia miasta wynosi 4,63 km2. Sępopol leży 12 km od granicy z Rosją, ok. 70 km od Kaliningradu i 85 km od Olsztyna. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa Olsztyńskiego. Polska nazwa Sępopol jest fonetycznym przyswojeniem formy Schippenbeil, powstałym w procesie osadnictwa mazurskiego w Prusach Książęcych.

Czytaj dalej...

O projekcie

Projekt korzysta z dofinansowania o kwocie 1 421 936, 80 PLN pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na lata 2009 - 2014. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Sępopol.

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz  wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009 – 2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowo przyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r. Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość oraz dziedzictwo kulturowe.

Aktualności